Medtronic, Single Chamber Temporary Pacemaker

Bij dit probleem kunnen geprogrammeerde instellingen terugkeren naar nominale instellingen tijdens gebruik bij een patiënt, als gevolg van een onverwachte Power on Reset (POR).

Fabrikant: Medtronic Inc.
Product: Single Chamber Temporary Pacemaker

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie