Randox REC326 - Liquid Assayed Specific Protein Controls

Randox have confirmed that Free Kappa light chains in our Liquid Assayed Specific Protein Controls increase over shelf life of the  product.The quality contra[ results which are not within range can lead toa delay in reporting Free Kappa Light Chains results.

Fabrikant: Randox Laboratories Ltd
Product:  Liquid Assayed Specific Protein Controls

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie