AesDex, Cardica C-Port xA & Flex-A PLUS Anastomosis System

Staak met onmiddellijke ingang het gebruik van alle lotnummers van deze producten en verwijder deze uit uw voorraad.

Fabrikant: AesDex, LLC
Europees vertegenwoordiger: Medical Device Safety Service GmbH
Product: Cardica C-Port xA & Flex-A PLUS Anastomosis System

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie