Thermo Fisher Scientific_Remel Europe Ltd ZD15-ZD16-ZD17 - Salmonella H Agglutination Sera

An internal technical investigation has determined that Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera Salmonella H (gm) (R30161201), Salmonella H (gp) (R30161301) and Salmonella H (gq) (R30161401) (lots listed above) may produce negative results with positive cultures with the tube agglutination method when used according to the IFU.

Fabrikant:  Thermo Fisher Scientific/Remel Europe Ltd
Product: Salmonella H Agglutination Sera

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.