Roche, MagNA Pure 24 System

Cross-contamination of samples has been reported, by an external collaborator, when running the existing Pathogen200 protocol on the MagNA Pure 24 System.

Update: Installation of these protocols (Pathogen 200 and Pathogen 1000 Version 2.0) is mandatory and needs to be completed by 30-Sep-2018.

Fabrikant: Roche Diagnostics GmbH
Product: MagNA Pure 24 System

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie