Gyrus ACMI, Inc, Gyrus ACMI Reusable Active Cord for Bovie/ValleyLa

We are in receipt of a number of non-injury-related complaints that has made Olympus aware of a possibility that the cord may become damaged, resulting in sparking during use.

Fabrikant: Gyrus ACMI, Inc
Product: Gyrus ACMI Reusable Active Cord for Bovie/ValleyLa

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie