B.Braun Medical RECALL 2018-04-23 LS_STK - Askina Calgitrol Paste, Askina Gel

Op onze productielocatie werd vastgesteld dat de bestralingsdosis die gebruikt werd om bovengenoemde producten te steriliseren te laag was.

Fabrikant: B.Braun Medical
Product: Askina Calgitrol Paste, Askina Gel

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie