Radiometer FAN 915-379 - TCM Calibration Gas

Radiometer has recently become aware that there is a potential problem relating to the calibration of the TCM modules: TCM4 Combi, TCM CombiM and TCM Tosca, that may lead to a wrong calibration of the pO2.

Fabrikant: Radiometer
Product: TCM4 Combi module (item #902-778), Combi M module (item #903-111) and TCM Tosca module (item #903-044)

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie