3M Health Care FSN 2018-02 - 3M Surgical Clipper Professional 9681

Het niet toepassen van de juiste oplaadmethode kan resulteren in degradatie van de lithium-ion batterij. Dit kan overmatige hitte tijdens het gebruik veroorzaken of ervoor zorgen dat de Clipper niet op correcte wijze wordt opgeladen.

Fabrikant: 3M Health Care
Product: 3M™ Surgical Clipper Professional 9681

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie