RaySearch Laboratories, RayStation

When more than one beam is defined on the same isocenter, Center Beam in Field (CBF) affects all beams in a way that the user may not expect.
 

Fabrikant: RaySearch Laboratories AB (publ)
Product: RayStation

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie