GE Healthcare FMI 36124 - CARESCAPE Central Station (CSCS) units SW 2.0.2

After boot‐up or system start up, CSCS V2.0.2 units may display unexpected NO COMM notifications in the Patient Multi‐Viewer or Single Viewer window when the CSCS is connected to both the Mission Critical (MC) and the Information eXchange (IX) networks.

Fabrikant: GE Healthcare
Product: CARESCAPE Central Station (CSCS) software version 2.0.2 units

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie