Anaconda™ Longer Leg Iliac Stent Graft System

Field Safety Notice:  Elekta Integrity™ R1.2- en Integrity™ R3.2-systemen.

A small section of the tapered end of the blue sheath may become detached from the slider collar when the device is retracted. The delivery system sheath may become detached from the collar during the deployment of the Anaconda™ Longer Leg Iliac Leg Stent device from the Delivery System. Deployment of the stent graft is not affected. The root cause of this issue has been identified and rectified.

Fabrikant: Vascutek
Product: Anaconda™

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.