Oculus CAPA 43 - Pentacam AXL

The Pentacam® AXL software versions 1.21r01, 1.21r03, 1.21r11, 1.21r13 do have a software anomaly which may result in erroneous coloured display of the quality specification value.

Fabrikant: Oculus Optikgeräte GmbH
Product:  Pentacam AXL

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie