Medtronic FA794 - SynchroMed® II Implanteerbare Infusiepomp

Het doel van deze brief is om u te informeren over het feit dat Medtronic goedkeuring heeft ontvangen voor de implementatie van een aanpassing in het ontwerp van de SynchroMed® II implanteerbare infusiepomp, waardoor de kans op onherstelbare motorblokkering ( motor stall), waardoor de therapie wordt onderbroken, vermindert.

Fabrikant: Medtronic
Product: SynchroMed® II Implanteerbare Infusiepomp

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.