GE Healthcare - Millennium VG, Discovery VH en VariCam nucleaire geneeskunde toestellen

Er kan een potentieel gevaarlijke situatie optreden als de vergrendelhendel van de collimator niet juist in de vergrendelde stand is geplaatst en het waarschuwingscircuit niet detecteert dat de collimator ontgrendeld is omdat de patiënt zich tijdens een klinische scan in de nabijheid van de collimator bevindt.

Fabrikant: GE Healthcare
Product: Millennium VG, Discovery VH en VariCam nucleaire geneeskunde toestellen

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.