Datex-Ohmeda, FMI 34086, Carestation

GE Healthcare is onlangs tot de ontdekking gekomen dat er een onvolledige dichting kan bestaan in de CO2-bypass constructie van het beademingscircuit van de Carestation 600-serie systemen.

Fabrikant: Datex-Ohmeda, Inc.
Europees vertegenwoordiger: GE Healthcare
Product: Carestation 620, 650 en 650c

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.