Field Safety Notice: Air Liquide Medical Systems - Ventilatoren Monnal T50

n het kader van ons toezicht na het in de handel brengen van onze producten, hebben we echter meerdere gevallen van onderbrekingen van de machines van een duur van meer dan enkele seconden waargenomen.

Fabrikant: Air Liquide Medical Systems
Product: Ventilatoren Monnal T50

Waarschuwing van de fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.