Field Safety Notice: Siemens - Acuson S Family Ultrasound System

When scanning with the 18L6 HD transducer on the ACUSON HELX™ Evolution with Touch Control, the ultrasound system may display a triple image or an image with a dark band.

For the triple image issue, the system repeats one-third of the aperture, but does not display the full field of view.

Fabrikant: Siemens
Product: Acuson S Family Ultrasound System

Waarschuwing van de fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.