Field Safety Notice: Philips Healthcare, Philips IntelliVue-patiëntkabel

Er is een probleem geconstateerd bij bepaalde Philips IntelliVue-patiëntkabels voor neuromusculaire transmissie dat mogelijk gevaar kan opleveren voor patiënten.

Fabrikant: Philips Healthcare
Product: Philips IntelliVue-patiëntkabel

Waarschuwing van de fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.