Field Safety Notice: Biomet, Bone Dowell Harvest Tube

The reason for this action is that the harvest tube (PN 900738, LN 889990) was mislabeled as 8mm tube but it is actually 9 mm in size.

Fabrikant: Biomet
Product: Bone Dowell Harvest Tube

Waarschuwing van de fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.