Field Safety Notice: Waters Corporation - ACQUITY UPLC Sample Organizer

Waters Corporation start deze terugroeping omdat er een mogelijkheid bestaat dat een interne zekeringsafscherming ontbrandt, wat een brandgeur en storing van het instrument tot gevolg heeft.

Fabrikant: Waters Corporation
Product: ACQUITY UPLC Sample Organizer

Waarschuwing van de fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.