Field Safety Notice: Aesculap - MINOP INVENT 30° TROCAR, FH620R

We were informed that the insulation of an electrode has been damaged intraoperatively when pulling it out of the MINOP INVENT TROCAR, FH620R.

Fabrikant: Aesculap
Product: MINOP INVENT 30° TROCAR, FH620R

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.