Philips - DigitalDiagnost versie 4.0.4, 4.1.2, 4.1.3

Een afwijking in de firmware van de detector (4343RC) kan ervoor zorgen dat de detector binnen een zeer kort tijdinterval gereed lijkt te zijn voor acquisitie, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is, waardoor de röntgenopname niet correct wordt gemaakt.

Fabrikant: Philips
Product: DigitalDiagnost versie 4.0.4, 4.1.2, 4.1.3

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.