Terugroepactie Valsartan en Valsartanhoudende producten

Uit onderzoek is gebleken dat een aantal geneesmiddelen met de werkzame stof Valsartan een verontreiniging van de grondstof bevatten, die op de lange duur mogelijk schadelijk is voor de gezondheid. Het gaat daarbij niet om alle producten met Valsartan, maar om producten waarin grondstof van een bepaalde producent is gebruikt. Deze producten worden uit voorzorg teruggeroepen bij apothekers. De betrokken beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen zijn over de terugroepactie geïnformeerd.

Het hele productoverzicht bij deze recall vindt u hier.