Toezicht op disfunctioneren

Het verminderd functioneren van zorgverleners kan (ernstige) patiëntenschade tot gevolg hebben. Het langdurig verminderd functioneren of disfunctioneren van zorgverleners tast bovendien het vertrouwen in de zorg aan. Bijna altijd blijkt dat de directe omgeving al eerder merkte dat de zorgverlener niet goed functioneerde. Toezicht op disfunctioneren is dan ook één van de onderwerpen waar de inspectie extra aandacht voor heeft.