Toezicht in coronatijd

Zorg- en jeugdhulpaanbieders staan onder zware druk door het coronavirus. Noodgedwongen bieden ze minder zorg of op een andere manier. Juist daarom blijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezicht houden op de kwaliteit, de veiligheid en de continuïteit van de zorg en de jeugdhulp. Met inspectiebezoeken in het land en met telefonische of digitale contacten. En doordat zorginstellingen bijzondere situaties moeten melden. Daarnaast houdt de IGJ ter plekke toezicht op het testen op het coronavirus en op het vaccineren.

De uitval van personeel in de zorg is hoog; door ziekmeldingen en doordat medewerkers soms in quarantaine thuis moeten blijven. Zorginstellingen krijgen alleen met kunst- en vliegwerk de roosters nog rond. De zorgverleners lopen op hun tandvlees. Juist vanwege omstandigheden zoals deze, bezoekt de inspectie zorgaanbieders. In situaties waar beperkingen gelden, is de inspectie soms nog de enige onafhankelijke instantie die ter plekke komt kijken. 

Inspectiebezoeken in het land

Inspecteurs hebben natuurlijk oog voor de beperkingen waar zorgverleners tegenaan lopen en de noodvoorzieningen die zij toepassen. Daar geeft de inspectie ook ruimte voor. Wel kijken wij of zorgaanbieders het minimale niveau van veiligheid, kwaliteit en continuïteit nog kunnen bieden. Als we op bezoek komen, doen we dat uiteraard in overeenstemming met de RIVM-richtlijnen en volgens de regels die op een locatie gelden. Per locatie komen we met maximaal twee inspecteurs. Meestal kondigen we ons bezoek vooraf aan.

Zicht op regionale netwerken

Tijdens inspectiebezoeken kijkt de IGJ ook naar de samenwerking binnen netwerken van zorginstellingen in de regio’s. Verschillende zorginstellingen hebben met elkaar te maken: van huisarts, thuiszorg en verpleeghuis tot ziekenhuis. En van jeugdhulp en gehandicaptenzorg tot de geestelijke gezondheidszorg. We zetten daarom ook teams in met inspecteurs die verstand hebben van de verschillende zorgsectoren en kijken naar de onderlinge samenwerking. 

Mogen zorgaanbieders afwijken van de normale werkwijze?

De inspectie houdt rekening met de bijzondere omstandigheden waaronder de zorg op dit moment wordt verleend. Ook als zorgaanbieders daardoor moeten afwijken van de gebruikelijke werkwijze. Wel vragen wij om deze afwijkingen vast te leggen. Op die manier is achteraf altijd uit te leggen waarom in deze tijd bepaalde keuzes werden gemaakt. Niet alleen naar de inspectie, maar vooral aan patiënten en collega’s. Het is altijd belangrijk dat de zorg veilig en verantwoord is.