Toezicht op testen bij GGD’en

In de zomer van 2020 bezocht de inspectie alle GGD’en in Nederland. Hierbij inventariseerden wij ook hoe mensen die zijn getest, het testen en het bron-en contactonderzoek hebben ervaren.

Eind 2020 volgde een tussenrapportage met een update over de eerdere aanbevelingen. Begin 2021 voerden wij vervolgtoezicht uit. De resultaten van ons toezicht staan hieronder bij publicaties.

Wij houden ook toezicht op basis van signalen die wij ontvangen van zorgaanbieders of burgers.

Inzichten delen

De inspectie vindt het belangrijk om de resultaten en zorgbrede inzichten die voortkomen uit haar toezicht te delen. Zo wil zij bijdragen aan de bestrijding van de coronapandemie en de voorbereiding op mogelijke nieuwe golven van het coronavirus of een andere pandemie. 

Toetsingskader

In het Toetsingskader testen en bron- en contactonderzoek staat wat de inspectie kan toetsen tijdens bezoeken aan de GGD’en. In haar toezicht kijkt de inspectie niet alleen naar GGD’en, maar ook naar (de rol van) landelijke partijen. Bijvoorbeeld brancheorganisatie GGD GHOR Nederland, het RIVM en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.