Toezicht op testen bij GGD’en

Per 1 juni 2020 kan iedereen met klachten zich bij de GGD laten testen op het coronavirus. Bij een ‘positieve’ uitslag, volgt bron- en contactonderzoek door de GGD. Dan gaat de GGD na met wie de besmette persoon de afgelopen periode allemaal in contact is geweest. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd volgt dit werk van de GGD’en.

In de zomer van 2020 bezocht de inspectie alle GGD’en in Nederland. Hierbij inventariseerden wij ook hoe mensen die zijn getest, het testen en het bron-en contactonderzoek hebben ervaren. Eind 2020 volgde een tussenrapportage met een update over de eerdere aanbevelingen. Begin 2021 voerden wij vervolgtoezicht uit. De resultaten van ons toezicht staan hieronder, bij publicaties. Wij houden ook toezicht op basis van signalen die wij ontvangen van zorgaanbieders of burgers.

Inzichten delen

De inspectie vindt het belangrijk om de resultaten en zorgbrede inzichten die voortkomen uit haar toezicht te delen. Zo wil de inspectie bijdragen aan de bestrijding van de coronapandemie en de voorbereiding op mogelijke nieuwe ‘golven’ van het coronavirus. De inspectie vat haar taak breed op: dit doet zij vanuit haar verantwoordelijkheid om toe te zien op goede en veilige publieke gezondheidszorg.

Toetsingskader

In het Toetsingskader testen en bron- en contactonderzoek staat wat de inspectie kan toetsen tijdens bezoeken aan de GGD’en. In haar toezicht kijkt de inspectie niet alleen naar GGD’en, maar ook naar (de rol van) landelijke partijen. Bijvoorbeeld brancheorganisatie GGD GHOR Nederland, het RIVM en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.