Testen in eigen huis

Voor een coronatest hoef je niet altijd meer de deur uit. Denk aan de zelftest, maar er zijn ook andere verschijningsvormen van testen die niet in een teststraat gebeuren. Het is goed dat er meer mogelijkheden komen voor het testen op het coronavirus dan alleen in teststraten. Hierdoor kan iedereen sneller en makkelijker testen. En om de pandemie in te dammen is het belangrijk om zoveel mogelijk te testen.

Om zicht op de pandemie te houden, is het belangrijk dat een positieve uitslag altijd wordt doorgegeven aan de GGD. De GGD kan dan een bron- en contactonderzoek starten.

Zelftesten

Zelftesten zijn niet geschikt voor mensen met klachten of als iemand in contact geweest bent met iemand met het coronavirus. Op Rijksoverheid.nl is te lezen in welke situaties een zelftest wél een geschikte keuze is.

Er zijn zelftesten voor het coronavirus met een CE-markering. Deze testen hebben op de verpakking een CE-markering staan met een viercijferige code erachter. Daarnaast kunnen fabrikanten sinds 4 maart een tijdelijke ontheffing aanvragen voor gebruik van een CE-gemarkeerde antigeensneltest als zelftest. Vanaf 28 mei kan er geen ontheffing meer worden aangevraagd. Testen met een ontheffing mogen tot 31 december 2021 worden verkocht. Op Rijksoverheid.nl is te zien voor welke testen een ontheffing is verleend.

Een van de vereisten voor een veilige en geschikte antigeensneltest als zelftest is een duidelijke gebruiksaanwijzing in het Nederlands. En er moet duidelijk in staan dat de gebruiker geen medische beslissingen mag nemen zonder eerst zijn of haar arts te raadplegen. De uitgebreide voorwaarden voor de ontheffing zijn te lezen op Rijksoverheid.nl.

Waar kun je zelf op letten als je een test wilt kopen?

Zelftesten zijn per stuk verpakt, met alle benodigde materialen. Het woord zelftest staat duidelijk zichtbaar op de verpakking. Het woord sneltest alleen is niet voldoende. Ook staat er een CE-tekentje op de verpakking. Daar staat óf een viercijferige code achter, óf er wordt verwezen naar het ontheffingsbesluit.

Er moet een goede Nederlandse gebruiksaanwijzing bijgevoegd zijn. In die gebruiksaanwijzing staat duidelijk wat voor een test het is, hoe de test gebruikt moet worden, wat het resultaat betekent en wat de gebruiker bij een positieve of negatieve uitkomst moet doen.
Wie denkt dat een test (mogelijk) niet aan de ontheffingsvoorwaarden voldoet of denkt dat de test een onveilig product is, kan dit melden. De inspectie heeft daarbij een duidelijke productnaam nodig. Ook een foto van de verpakking en/of gebruiksaanwijzing heeft toegevoegde waarde.

©IGJ

Thuisafnameset

Een thuisafnametest is een test waarbij de afname thuis gebeurt, maar onderzoek nodig is in een laboratorium en ook het aflezen van het testresultaat na onderzoek in dat laboratorium wordt gedaan.

Bij een thuisafnameset (ook wel zelfafnameset) krijgt de gebruiker een setje opgestuurd dat geschikt is om lichaamsmateriaal af te nemen voor de coronatest. Dit zal meestal bestaan uit een swab (een soort wattenstaafje) en een verpakking om de swab op te sturen naar een laboratorium. De gebruiker doet zelf de afname en stuurt de swab met het materiaal op. De uitslag volgt later. De test die gebruikt wordt kan zowel een antigeensneltest zijn als een PCR-test.

Niet alle coronatesten zijn geschikt of gevalideerd voor zelfafname. Sommige coronatesten moeten met een specifieke swab worden gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van het laboratorium dat de test op het lichaamsmateriaal uitvoert om te controleren of de afnameset passend is bij de gebruikte test. Gebruikers kunnen dit niet zelf controleren, zij hebben alleen de gebruiksaanwijzing van de afnameset.

Deze vorm van testen is bijvoorbeeld geschikt voor mensen die reizen zoveel mogelijk willen vermijden en in staat zijn de test bij zichzelf uit te voeren.

Test aan huis

Bij een test aan huis komt er een zorgaanbieder (bijvoorbeeld een huisarts of thuiszorgmedewerker) thuis de monstername voor de coronatest doen. De zorgaanbieder is er verantwoordelijk voor dat de monstername op de juiste manier en veilig gebeurt en dat er een geschikte test wordt gebruikt. Of degene die de test komt afnemen de uitslag meteen kan geven hangt af van de gebruikte test. Het resultaat van een antigeensneltest kan direct worden gegeven. Bij een test waarvoor laboratoriumonderzoek noodzakelijk is zal de uitslag op zich laten wachten, omdat het lichaamsmateriaal eerst opgestuurd en onderzocht moet worden.

Deze vorm van testen in eigen huis is bijvoorbeeld geschikt voor mensen die aan huis gebonden zijn en/of thuiszorg ontvangen.

Deze pagina is voor het laatst geactualiseerd op 18 mei 2021.