Coronatestservice mag voorlopig geen antigeensneltesten meer doen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Q-COMED bv, bekend onder de naam Coronatestservice, voor de tweede keer een aanwijzing gegeven. De inspectie ziet nieuwe risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Toen de inspectie de eerste aanwijzing oplegde, waren deze risico’s er nog niet. De tweede aanwijzing houdt in dat Coronatestservice geen antigeensneltesten voor COVID-19 meer mag afnemen, uitvoeren en analyseren.

Wat is er aan de hand

Toen de inspectie begon met het onderzoek naar Coronatestservice werden er nog geen antigeensneltesten uitgevoerd. Daarom ging de eerste aanwijzing daar nog niet over. Toen de inspectie ging kijken of de eerste aanwijzing werd nageleefd, zagen de inspecteurs dat er nu ook antigeensneltesten werden uitgevoerd. Daar stelden de inspecteurs vragen over. De bestuurder moest documentatie verstrekken waaruit blijkt hoe hij ervoor heeft gezorgd dat de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid rondom de sneltesten zijn weggenomen. De bestuurder heeft niet aan kunnen tonen hoe hij dat doet. Daarom legt de inspectie opnieuw een aanwijzing op. 

Hoe nu verder

De inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat de bestuurder zonder ingrijpen van de inspectie de risico’s weg zal nemen. Pas als de bestuurder een aantal maatregelen heeft genomen om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren én de inspectie dat heeft beoordeeld, mag Coronatestservice weer antigeensneltesten afnemen, uitvoeren en analyseren. Coronatestservice mag wel doorgaan met de PCR-testen en antistoftesten. Wel moeten daar ook verbeteringen worden doorgevoerd, zoals omschreven in de eerste aanwijzing. Hiervoor is inmiddels een last onder dwangsom opgelegd. Dit traject is nog niet afgerond. 

Een aanwijzing is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie een zorgaanbieder verplicht om de zorg te verbeteren. Uiterlijk 11 februari moest Coronatestservice zijn gestopt met de antigeensneltesten. De inspectie heeft inmiddels bij een controle gezien dat dat ook is gebeurd. Als Coronatestservice niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om het naleven van de aanwijzing af te dwingen. 

Documenten