Niet-GGD teststraten

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 5-12-2022

Iedereen mag een eigen testlocatie openen, mits wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Hierover heeft het ministerie van VWS uitgangspunten gepubliceerd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de verleende zorg. Bij de testlocatie moet een arts eindverantwoordelijk zijn voor de medisch inhoudelijke zaken.

Er zijn veel zaken die belangrijk zijn voor de kwaliteit en veiligheid van een testlocatie. De testen moeten CE-gemarkeerd zijn en gevalideerd voor het testen op COVID-19. Het personeel op de locatie moet goed geschoold en bekwaam zijn. Op de locatie laten mensen zich testen op een besmettelijke ziekte, dus er moet veel aandacht zijn voor hygiëne en persoonlijke bescherming: zowel voor degene die getest wordt als voor de medewerkers. En uiteraard moet ervoor gezorgd worden dat de resultaten van de test kloppen, door goed gebruik van de test en goede logistiek rondom het afnemen en uitlezen. Dit zijn allemaal punten waarop de inspectie let.

Meldingen

De inspectie heeft sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 honderden meldingen ontvangen die te maken hebben met testen op COVID-19, zowel de producten als de teststraten. Als de inspectie contact opnam met de aanbieder en de regels uitlegde, leidde dat er meestal toe dat een product van de markt werd gehaald of werden er werkprocessen aangepast om ze beter te laten voldoen aan de regels. De zorg wordt daarmee veiliger.

Bevindingen