Toetsingskader testen en bron- en contactonderzoek door GGD’en

Met het ‘Toetsingskader testen en bron- en contactonderzoek’, toetst de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de uitvoering van het testen van mensen op een besmetting met het coronavirus bij GGD-testlocaties en het bron- en onderzoek (BCO) dat daar indien nodig op volgt.

De inspectie ziet toe op de naleving van een groot aantal wetten, regels en normen. Om transparant te zijn over wat de inspectie toetst, maakt zij toetsingskaders voor onderdelen van de gezondheidszorg en jeugdhulp. Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij horende toetsingscriteria. Die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, en zogeheten ‘veldnormen’ die beroepsorganisaties van zorgverleners of koepels en belangenverenigingen hebben opgesteld.