Handreiking uniforme meldingsroute suïcides en suïcidepogingen met ernstig letsel

Nederland onderscheidt zich positief als een van de weinige landen in de wereld waar toezicht wordt gehouden op de kwaliteit van suïcidepreventie in de geestelijke gezondheidszorg. Dit toezicht vindt plaats door middel van een meldingsprocedure aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg  en Jeugd. Samen met de Nederlandse GGZ en andere veldpartijen heeft de inspectie een handreiking gemaakt.

De verantwoordelijkheid voor de wijze van beoordeling en melding van suïcides en suïcidepogingen met ernstig letsel ligt bij ggz-instellingen. Binnen de kaders die gesteld zijn door de IGJ.

In deze handreiking wordt stapsgewijs beschreven hoe instellingen daar uitvoering aan kunnen geven en worden ter inspiratie praktijkvoorbeelden gepresenteerd.

De handreiking dateert uit 2011 maar is nog steeds geldig. In de handreiking wordt nog gesproken van Inspectie voor de Gezondheidszorg, nu Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En van GGZ Nederland, nu de Nederlandse ggz.