Onderzoek beademingsapparatuur

Naar aanleiding van een terugroepactie heeft het RIVM in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) metingen gedaan naar mogelijk vrijkomende vluchtige stoffen en deeltjes in de twee types apneuapparaten die met name in Nederland worden gebruikt: de Dreamstation1 (apneu/CPAP toestel) en de Trilogy100 (thuisbeademingstoestel). Er zijn van beide types vier apparaten onderzocht: twee nieuwe en twee apparaten die ongeveer drie jaar in gebruik zijn geweest. De resultaten van deze metingen zijn op deze pagina nader toegelicht.