Terugblik 2018: Toezicht op zorgnetwerken

Hieronder staat een overzicht van waar wij het afgelopen jaar aan hebben gewerkt in het toezicht op zorgnetwerken.

De IGJ heeft in mei 2018 haar visienota over netwerkzorg gepubliceerd. Deze was het startpunt voor twee dialoogsessies: een met directeuren Sociaal Domein van gemeenten en een met branche- en beroepsorganisaties. Met deze bijeenkomsten wilden we het veld aanmoedigen afspraken te maken over samenwerking in zorgnetwerken. Ook wilden we met de bijeenkomsten werken aan draagvlak voor het toezicht van de IGJ op zorgnetwerken.

Dicht bij de patiënt

Huib Cense, vicevoorzitter van de Federatie Medisch Specialisten is blij met de visienota:

De inspectie laat hiermee zien dat ze goed weet wat er gaande is. Er vindt een kanteling plaats in de gezondheidszorg. Je zal zien dat in de toekomst zorg niet alleen meer georganiseerd wordt in het ziekenhuis, maar zo dicht mogelijk bij de patiënt. Het betekent dat de kennis van de specialist zowel fysiek als digitaal wordt ingezet in het persoonlijke zorgnetwerk van de patiënt.

Veldpartijen herkennen dat samenwerken in zorgnetwerken steeds belangrijker wordt. Ze beseffen dat ze verantwoordelijk zijn, maar zoeken nog naar de beste manier van samenwerken. Om inzicht te geven in onze aanpak bij het toezicht op zorgnetwerken, ontwikkelden we een interactieve infographic. Die is te vinden op de IGJ-website.

Zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen

In juli publiceerden we rapporten over onderzoek naar zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen in Tiel en Harlingen. In beide gemeenten zagen we voorbeelden van goed georganiseerde zorg. De ouderen waren over het algemeen positief over hun zorg. Maar mantelzorgers waren kritischer.

Onze belangrijkste conclusies waren dat de afstemming en coördinatie in het zorgnetwerk vaak niet goed gingen. Het was niet altijd duidelijk wie het zorgnetwerk coördineerde en welke taken een coördinator had. Er was ook te weinig afstemming tussen de zorg en de hulp vanuit de gemeente. Zorg- en hulpverleners kenden elkaar niet altijd en werkten niet altijd samen. En mantelzorgers kregen onvoldoende hulp van de zorg- en hulpverleners.

Zorgaanbieders in Tiel en Harlingen gingen samen met de gemeenten aan de slag met verbeteringen in de zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen. Wij zijn in de tussentijd begonnen met een vervolg op dit project. Dat richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen huisartsenzorg en wijkverpleging rond thuiswonende kwetsbare ouderen.

Zorg thuis aan kinderen

In 2018 startte de inspectie ook met een onderzoek naar specialistische verpleging en zorg thuis aan kinderen. We onderzochten de kwaliteit van de zorg en de samenhang en samenwerking in zorgnetwerken rond 45 kinderen met specialistische verpleging en zorg thuis. Daarbij keken we door de ogen van het kind en de ouders naar de zorg. Dat deden we onder andere door te praten met kinderen, ouders en hulpverleners. De resultaten van het onderzoek verwachten we in 2019.

Uitdaging

Korrie Louwes, hoofdinspecteur Maatschappelijke zorg

Hoofdinspecteur Korrie Louwes

De uitdaging voor de komende jaren is om goede samenwerking in zorgnetwerken een logisch onderdeel te maken van goede zorg. Net zo logisch als zorginhoudelijke kwaliteit. Deze ambitie nemen we mee in ons normale toezicht op zorgaanbieders. Daarin leggen wij meer accent op samenwerking in zorgnetwerken en op overdracht van zorg tussen zorgaanbieders.

Meer informatie