In 2018 heeft de inspectie haar toezicht op zorgnetwerken verbreed en verder uitgewerkt. Die ontwikkeling zet de inspectie door in 2019.

Rol van huisarts en wijkverpleegkundige

Het toezicht richt zich op zorgnetwerken rond thuiswonende kwetsbare groepen zoals:

  • kwetsbare ouderen
  • ernstig zieke kinderen  
  • mensen met chronische psychiatrische problemen

Bij het toezicht op zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen ligt in 2019 de focus op de samenwerking tussen de huisarts en de wijkverpleegkundige in zo’n zorgnetwerk. Naast bezoeken aan thuiszorgorganisaties, bezoekt de inspectie ook de huisartsen met wie de thuiszorgorganisaties samenwerken.

Samenwerking tussen de verschillende (jeugd)zorg- en hulpverleners is belangrijk voor de cliënt, maar nog steeds niet altijd vanzelfsprekend.

Aandachtspunten

De inspectie vindt het belangrijk dat zorg persoonsgericht is, en de kwaliteit van leven van een patiënt verbetert. Bij het toezicht op zorgnetwerken kijkt de inspectie naar de samenhang in de zorg rondom een persoon of gezin. Werken zorgverleners goed samen? Ook met de patiënt of cliënt, met ouders en mantelzorgers? Begrijpt ieder zijn rol in het zorgnetwerk, met respect voor die van anderen?

Samenwerking tussen de verschillende (jeugd)zorg- en hulpverleners is belangrijk voor de cliënt, maar nog steeds niet altijd vanzelfsprekend. Zorg thuis door meerdere hulpverleners kan voor risico’s zorgen, met name bij kwetsbare cliënten (bijvoorbeeld mensen met dementie). Overbelasting van mantelzorgers is een groeiend risico. Net als medicatiegebruik of het gebruik van medische technologie thuis.

Hallo, mijn naam is Janine. Ik ben inspecteur en ik hou me bezig met toezicht op zorgnetwerken.

Wat zijn dat? Mensen blijven steeds langer thuis wonen en krijgen zorg en hulp in hun eigen omgeving. Daarbij hebben ze te maken met meerdere zorg- en hulpverleners.

Denk aan de huisarts, een apotheker, een medisch specialist, een wijkverpleegkundige, een fysiotherapeut en hulp in de huishouding. Daarbij is dan ook vaak nog een mantelzorger betrokken. En samen vormen zij het ‘zorgnetwerk’ rondom een cliënt. 
 
Voor goede zorg is het belangrijk dat iedereen in het zorgnetwerk met elkaar samenwerkt. En dat zij de zorg en hulp afstemmen op wat de cliënt wil en nodig heeft.

Als inspecteur spreek ik met cliënten, hun naasten en de zorg- en hulpverleners. Zo kijk ik naar de samenwerking in de zorgnetwerken. Ook spreek ik met managers van zorgorganisaties. En met mensen die het beleid bepalen voor de zorg thuis.

Zo kijkt de inspectie naar de samenwerking in zorgnetwerken, zodat cliënten goede zorg thuis krijgen.