Met netwerkzorg bedoelen we het persoonlijke zorgnetwerk rond een cliënt. Bijvoorbeeld een mantelzorger, huisarts, fysiotherapeut, wijkverpleegkundige, hulp in de huishouding, medisch specialist, de Wmo-dagbesteding en de apotheker. De kwaliteit van deze zorg is voor een groot deel afhankelijk van goede samenwerking tussen zorgaanbieders en hulpverleners.

Hallo, mijn naam is Janine. Ik ben inspecteur en ik hou me bezig met toezicht op zorgnetwerken.

Wat zijn dat? Mensen blijven steeds langer thuis wonen en krijgen zorg en hulp in hun eigen omgeving. Daarbij hebben ze te maken met meerdere zorg- en hulpverleners.

Denk aan de huisarts, een apotheker, een medisch specialist, een wijkverpleegkundige, een fysiotherapeut en hulp in de huishouding. Daarbij is dan ook vaak nog een mantelzorger betrokken. En samen vormen zij het ‘zorgnetwerk’ rondom een cliënt. 
 
Voor goede zorg is het belangrijk dat iedereen in het zorgnetwerk met elkaar samenwerkt. En dat zij de zorg en hulp afstemmen op wat de cliënt wil en nodig heeft.

Als inspecteur spreek ik met cliënten, hun naasten en de zorg- en hulpverleners. Zo kijk ik naar de samenwerking in de zorgnetwerken. Ook spreek ik met managers van zorgorganisaties. En met mensen die het beleid bepalen voor de zorg thuis.

Zo kijkt de inspectie naar de samenwerking in zorgnetwerken, zodat cliënten goede zorg thuis krijgen.

Wat kunt u van de inspectie verwachten in 2018?

We doen in 2018 actief onderzoek naar zorgnetwerken bij drie doelgroepen. Het gaat bij deze doelroepen om kwetsbare mensen met meervoudige zorgbehoeften:

We gebruiken de kennis uit het onderzoek naar zorgnetwerken ook in de rest van ons toezicht. Zo bespreken we met zorgaanbieders hoe zij ervoor zorgen dat zorg- en hulpverleners goed samenwerken.

Op deze manier draagt de inspectie bij aan verbeteren van:

  • kwaliteit en veiligheid van de zorg voor thuiswonende kwetsbare doelgroepen, vanuit het perspectief van de cliënt;
  • samenwerking in zorgnetwerken rond kwetsbare doelgroepen;
  • samenwerking van IGJ  met de Wmo-toezichthouders in gemeenten.

Wat verwacht de inspectie van zorgaanbieders?

Iedere zorgaanbieder of zorgverlener die zorg biedt aan cliënten met meervoudige zorgbehoeften, is onderdeel van een zorgnetwerk. De inspectie vindt het belangrijk dat zorgaanbieders dit vanzelfsprekend vinden. De zorg moet niet alleen van goede kwaliteit zijn. We verwachten van zorgaanbieders ook dat zij goed samenwerken en afspraken maken over de zorg voor deze cliënten.

Goede samenwerking tussen zorgverleners is essentieel voor de cliënt

Het kan ook mis gaan in de afstemming binnen zorgnetwerken. Dan verwacht de inspectie dat zorgaanbieders samen onderzoek doen naar het incident. Zo kunnen ze allemaal leren van wat er is gebeurd.

In 2018 gebruikt de inspectie het toetsingskader 'Toezicht op zorgnetwerken rond cliënten in de thuissituatie'. We toetsen op de volgende onderwerpen:

  • De cliënt centraal: Staat de behoefte van de cliënt centraal in het zorgnetwerk?
  • Mantelzorg: Werken de zorg- en hulpverleners samen met de mantelzorg?
  • Integrale zorg: Werken zorg- en hulpverleners samen in het zorgnetwerk?
  • Veiligheid: Is zorg vanuit het zorgnetwerk veilig?

Lees verder over ons toezicht op zorgnetwerken.