Terugblik op het toezicht op zorg voor mensen die gevangen zitten

Hieronder staat een overzicht van waar wij het afgelopen jaar aan hebben gewerkt in het toezicht op zorg voor mensen die gevangen zitten.

Zorg voor mensen die gevangen zitten

Het team forensische zorg van de inspectie ging in 2018 op bezoek bij de terroristenafdelingen van de Penitentiaire Inrichtingen (PI) Rotterdam, locatie de Schie en PI Vught. We deden niet eerder (apart) onderzoek naar de medische zorg op de terroristenafdelingen. Dat was de reden er in 2018 op bezoek te gaan.

Doel

Doel van het onderzoek was bepalen of gedetineerden op de terroristenafdelingen goede zorg krijgen. Tegelijk onderzochten we of de zorg vergelijkbaar is met die zorg aan gedetineerden op andere afdelingen in PI’s.

Tijdens de bezoeken sprak de inspectie met de directie en medewerkers, maar ook met de gedetineerden zelf. Het management: “We proberen in contact te zijn met gedetineerden en voorbeeldgedrag te laten zien. Zo vinden we een evenwicht tussen beveiliging en bejegening.”

Zorg op orde

Onze belangrijkste conclusie was dat de zorg op de terroristenafdelingen op orde was. Die is niet anders dan de zorg die gedetineerden op andere afdelingen krijgen. Gedetineerden krijgen bijvoorbeeld op tijd goede zorg. Voor de veiligheid zijn consulten vaker op de afdeling zelf. Maar dat zorgt niet voor vertraging in de zorg.

De verantwoordelijkheden zijn verdeeld, er is een overlegstructuur en er wordt informatie uitgewisseld. Ook de medicatieveiligheid is geborgd. De GZ-psycholoog heeft een actievere rol in de zorg dan op andere afdelingen. Ook als iemand geen psychische stoornis in engere zin heeft. In beide PI’s investeren directie en medewerkers in een humane, persoonsgerichte benadering en bejegening van gedetineerden. Natuurlijk wel binnen het regime van de terroristenafdeling.

Geen reden voor vervolgtoezicht

We gaven beide PI’s een aantal aandachtspunten mee. Ze moesten bijvoorbeeld van het protocol ‘eet- en drinkstakers’ aanpassen. En het verzoekbriefje voor het aanvragen van een medische afspraak verbeteren. Maar dit doet niets af aan onze conclusie dat de zorg op de terroristenafdelingen op orde is. We zagen geen reden om verbetermaatregelen op te leggen en ook niet voor vervolgtoezicht.

>Terug naar de inhoudsopgave Terugblik 2018