Terugblik op het toezicht op zorg voor asielzoekers

Hieronder staat een overzicht van waar wij het afgelopen jaar aan hebben gewerkt in het toezicht op zorg voor asielzoekers.

De overdracht van medische zorg voor asielzoekers

Op 1 januari 2018 veranderde de medische zorg voor asielzoekers. De zorg is overgegaan van GezondheidsCentrum Asielzoekers (GCA) naar GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA). In 2018 heeft de IGJ goed gelet op de mogelijke gevolgen van die overdracht. De overdracht is goed gegaan.

Grote verandering

GezondheidsZorg Asielzoekers is een nieuwe organisatie. Het is een dochteronderneming van Arts en Zorg. GZA heeft de eerstelijnszorg in alle asielzoekerscentra overgenomen van GCA. Een grote overname met mogelijke risico’s voor de continuïteit van de zorg. Dat was voor ons aanleiding om nauw toezicht te houden. De eerstelijnszorg moest 24 uur per dag bereikbaar, beschikbaar en van voldoende kwaliteit zijn en blijven.

Wat vooraf ging

In 2017 lieten we ons door GCA steeds informeren. Bijvoorbeeld over de personeelsbezetting tot eind van dat jaar en over de continuïteit van medische zorg. Maar ook over de overdracht aan medewerkers van GZA. Dat waren spannende ontwikkelingen.

We zagen dat GCA de voorbereidingen voor de overdracht actief en goed aanpakte. Op een gegeven moment werd duidelijk dat GZA het personeel van GCA niet ging overnemen. GCA heeft toen met bijna alle medewerkers afspraken gemaakt over het einde van hun contract. Dat zorgde ervoor dat medewerkers bereid waren te blijven tot 1 januari 2018. Het telefoonnummer van de Praktijklijn, die asielzoekers kunnen bellen met medische vragen, bleef hetzelfde. GCA droeg het over aan GZA.

Warme overdracht

We wilden een beeld krijgen van hoe medewerkers van GCA de overdracht van de medische zorg aan asielzoekers verzorgden. Dat hebben we eind 2017 getoetst tijdens inspectiebezoeken aan twee AZC’s. Deze bezoeken en de informatie die we kregen van GCA, gaven ons vertrouwen in een zorgvuldige overdracht. Een voorbeeld dat bijdroeg aan ons vertrouwen was de warme overdracht. Voor de overdracht, kreeg op elke locatie het GCA-team bezoek van een toekomstig GZA-team.

Ook met de directie van GZA gingen we in gesprek over de planning en het verloop van de overgang. We spraken al snel ons vertrouwen uit over de sturing en regie van de directie op het overgangsproces en de voorbereiding van de zorgovername.

Na de overgang

Tijdens twee bezoeken aan AZC’s begin 2018 zagen inspecteurs dat de zorgoverdracht volgens plan was verlopen. De zorg ging door en de formatie klopte met het plan. De systemen en noodsystemen hadden gewerkt en er zijn geen calamiteiten gebeurd. Tijdens de bezoeken zagen we ook knelpunten. Bijvoorbeeld dat de warme overdracht niet overal volgens plan was gegaan. Maar GZA had de knelpunten in beeld en heeft die goed afgehandeld.

Conclusie

De medewerkers van GCA en GZA hebben hard gewerkt. De overdracht van de medische zorg aan asielzoekers is daardoor goed verlopen. De voorwaarden voor 24-uurs bereikbare en beschikbare eerstelijnszorg van voldoende kwaliteit waren en zijn geborgd.

>Terug naar de inhoudsopgave Terugblik 2018