Hoe houdt IGJ toezicht op de zorg voor asielzoekers en justitiabelen?

De inspectie houdt toezicht door incidententoezicht en risicotoezicht. Bij incidententoezicht beoordelen we meldingen over incidenten. We kijken daarbij vooral ook of zorgaanbieders leren van een incident. De onderzoekscommissies van de divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring onderzoeken incidenten. De inspectie bekijkt of die onderzoeken goed worden uitgevoerd. Bij risicotoezicht kijken we vooral naar onderwerpen en/of organisaties waar zij zich de meeste zorgen over maakt.

Wat kunt u van de inspectie verwachten?

De inspectie publiceert de resultaten van onderzoek naar de zorg voor Bopz-patiënten in forensisch psychiatrische centra. Ook vervolgen we het toezicht op de toepassing van onvrijwillig geneeskundige behandelingen in de forensische zorg.

Het bestuur van een organisatie moet ervoor zorgen dat de gevangenen, patiënten of asielzoekers goede zorg krijgen. En dat de risico’s voor hun gezondheid zo klein mogelijk zijn. In bestuursgesprekken spreekt de inspectie besturen aan op deze verantwoordelijkheid.

Video: toezichtsproject psychiatrische patiënten in FPC

In deze video vertelt inspecteur Kiki Coppens over een toezichtsproject dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in 2018 heeft uitvoert. Het gaat om een onderzoek naar de zorg voor psychiatrische patiënten die door zeer agressief gedrag een gevaar zijn voor zichzelf en ggz-personeel. Deze patiënten worden incidenteel gedwongen opgenomen in een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC).

Inmiddels is de factsheet met resultaten van het onderzoek gepubliceerd op deze website.

Een rechtelijke machtiging is een beslissing van de rechter dat een patiënt gedwongen moet worden opgenomen. Normaal gesproken gaat zo'n patiënt naar een ggz-instelling, maar voor een hele kleine groep patiënten blijkt dat een ggz-instelling niet veilig genoeg is. Niet veilig genoeg voor zichzelf, maar ook niet voor andere patiënten en het personeel. We hebben het dan over patiënten met zeer ingewikkelde problematiek zoals bijvoorbeeld een psychiatrische stoornis in combinatie met een verslaving.

In uitzonderlijke gevallen kan zo'n patiënt worden overgeplaatst naar een tbs-kliniek. Wij wilden als inspectie weten hoe groot deze groep patiënten is en hoelang ze daar verblijven. We hebben gekeken hoe de overplaatsing van deze patiënten naar een tbs-kliniek verloopt hoe ze daar worden behandeld en hoe ze omgaan met de rechten van deze patiënt. Want die rechten zijn anders dan die van een patiënt met een tbs-maatregel.

Benieuwd naar de resultaten van ons onderzoek? Zie de factsheet op onze website.

IGJ werkt samen met de Inspectie Justitie en Veiligheid aan het verder verbeteren van het toezicht. Bijvoorbeeld door samen meldingen te bespreken over incidenten en overlijden in gevangenschap. De inspecties houden ook samen toezicht op de justitiële jeugdinrichtingen. We gaan onze samenwerking verder verbeteren.

Wat verwacht de inspectie van zorgaanbieders?

De inspectie verwacht dat zorgaanbieders de kwaliteit en tijdigheid van calamiteitenonderzoeken verbeteren. Daarvoor gebruiken we nieuwe analysemethodes bij het beoordelen van het incidentenonderzoek.

De inspectie ziet nauw toe op de gevolgen van de overdracht van de medische zorg voor asielzoekers naar Arts en Zorg. Dit betekent dat de eerstelijnszorg 24/7 bereikbaar, beschikbaar en van voldoende kwaliteit moet zijn. Daarnaast is de continuïteit van zorg geborgd in het geval van overplaatsing en verhuizing.

Lees verder over ons toezicht op Justiële inrichtingen

Lees verder over medische zorg asielzoekers