Zorg voor justitiabelen en asielzoekers

Voor justitiabelen en asielzoekers zijn er drie soorten zorgverlening:

  • asielzoekerscentra (AZC)
  • gevangenissen (penitentiaire inrichtingen [PI])
  • tbs-klinieken (forensisch psychiatrische centra [FPC])

De gevangenis en het asielzoekerscentrum zijn geen zorginstellingen. Maar hier is wel een medische dienst die medische zorg geeft. Een tbs-kliniek is wel een traditionele zorgaanbieder.

Als iemand in een justitiële inrichting is, kiest hij daar niet zelf voor. Dit moet van de overheid. Daarom moet de overheid er goed op letten dat die medische zorg goed is. De inspectie werkt bij dit toezicht samen met de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV).

Asielzoekerscentra
In de afgelopen jaren zijn er veel asielzoekers naar Nederland gekomen. De inspectie houdt goed toezicht op de medische zorg in AZC’s. Het is belangrijk dat de zorg – bijvoorbeeld bij verhuizing – doorgaat en dat goed wordt gelet op vertrouwelijke patiëntgegevens.

Gevangenissen
In Nederland zijn 24 gevangenissen. Als er calamiteiten zijn in de gezondheidszorg in de gevangenis, dan onderzoekt de gevangenis deze zelf. De inspectie let op de kwaliteit van deze onderzoeken en ziet dat deze verbeterd kunnen worden.

Tbs-klinieken
Calamiteiten in tbs-klinieken maken vaak grote indruk op patiënten en personeel. Maar ze geven ook onrust in de samenleving en krijgen veel aandacht van de politiek en de media. De inspectie onderzoekt deze gebeurtenissen en maakt de resultaten openbaar.

Aandachtspunten

Onderwerpen waar wij steeds weer naar kijken, zijn:

  • Toegang van de justitiabele tot deskundig personeel op het juiste moment
  • Veiligheid van medicijnen
  • Kwaliteit van dossiervoering

Het belang van veiligheid en goede zorgverlening gaan niet altijd goed samen. Soms krijgt een justitiabele voor de veiligheid minder vrijheden. De medische dienst moet er voor zorgen dat hij de juiste zorg krijgt.

De inspectie vindt de kwaliteit van medische zorg in gevangenissen erg belangrijk: de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) let goed op de kwaliteit van de verleende zorg. Zij komt in actie als dat nodig is en kijkt ook naar de afwegingen zorg-veiligheid. Hierbij zijn zorgverleners zich bewust van de verantwoordelijkheid die bij hun beroep hoort en grijpen ze in als dat nodig is. 

We letten erop dat mensen in de gevangenis op het goede moment goede zorg krijgen.

Wat doet de inspectie de komende tijd?

De inspectie bezoekt de komende tijd alle 24 gevangenissen. We spreken dan met directie, medische dienst en zorgverleners, bewonerscommissie en cliënten. Bij de start en bij de afronding bespreekt de inspectie de aanpak en de resultaten met de DJI.

Lees verder over ons toezicht op justitiële inrichtingen en asielzoekerscentra