Terugblik op het toezicht verpleeg- en verzorgingshuizen

Hieronder staat een overzicht van waar wij het afgelopen jaar aan hebben gewerkt in het toezicht op verpleeg- en verzorgingshuizen.

Voldoende tijd, aandacht en goede zorg. Dat is wat iedereen wil voor de bewoners van verpleeghuizen. Het Kwaliteitskader geeft aan hoe de kwaliteit van zorg bij een verpleeghuis eruit moet zien. De verpleeghuizen zijn aan zet en krijgen daarbij hulp van nationale en regionale programma’s.

Tegelijk staan de verpleeghuizen in Nederland voor grote uitdagingen. Patiënten wonen langer thuis en komen pas in een verpleeghuis als ze veel zorg nodig hebben. Het is steeds lastiger om goed personeel te vinden. De komende jaren krijgen we er steeds meer kwetsbare ouderen bij. In 2030 verwachten we dat dat deze groep zal groeien tot 1 miljoen mensen. Dat zijn onze vaders, moeders, naasten en misschien bent u dat zelf. Wat voor zorg gunt u uw familie en naasten?

Alle aanbieders bezoeken

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. We gaan de komende jaren op bezoek bij iedere aanbieder van verpleeghuiszorg. Zo ondersteunen wij de verpleeghuiszorg bij verbeteringen die nodig zijn. De eerste bezoeken zijn al geweest.

Nieuw toetsingskader

In 2018 heeft de inspectie daarvoor een aangepast toetsingskader ontwikkeld. Dat is gebaseerd op de eisen van het Kwaliteitskader. De lat ligt hoog. We zijn ons ervan bewust dat de ontwikkeling naar een betere kwaliteit van zorg tijd en energie kost. Toch is ons motto gezond vertrouwen. Dat betekent dat wij geloven in de kwaliteit en gedrevenheid van zorgaanbieders. Iedereen wil patiënten en cliënten goede zorg bieden.

Completer beeld

Omdat wij alle instellingen bezoeken krijgen we een completer beeld van de verpleeghuiszorg. Zo kunnen we over de hele sector laten zien wat goed gaat en waar het nog beter kan. Vervolgens leren verpleeghuizen van elkaars verbeteringen. Met deze investering en kennis van de branche werken we samen met zorgverleners aan goede zorg voor onze ouderen.

Informatie delen

Zorgorganisaties werken steeds aan de kwaliteit van zorg in hun organisatie. Doordat we vaker en méér op bezoek gaan, kan een organisatie die beweging ook laten zien. We halen ervaringen op, verbetermaatregelen en andere kansen voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Die delen we op een slimme en snelle manier.

Workshop

De inspectie heeft in 2018 geïnvesteerd in het gesprek met de sector. Zo hebben we een workshop gegeven op een congres over medicatieveiligheid. Ook hebben we meegedaan aan bijeenkomsten met bestuurders en medewerkers van verpleeghuizen.

Ik zie verpleeghuizen die een netwerk hebben opgericht om van elkaar te leren en verbeteringen uit te wisselen. 

Margrit Dethmers, senior inspecteur

Zodra mensen op andere plekken gaan werken, zie je dat ze goede ideeën meenemen. Het verpleeghuis wordt beter door die verspreiding van goede ideeën.

Charlotte de Winter, coördinerend specialistisch inspecteur.

>Terug naar de inhoudsopgave Terugblik 2018