Zorg thuis

Ook door de vergrijzing maken steeds meer mensen gebruik van thuiszorg. Negen van de tien mensen die 75 jaar of ouder zijn, wonen nog zelfstandig. En bijna een kwart van hen gebruikt hulp en zorg van meerdere zorgaanbieders.

In de thuiszorg zijn meer dan 3.500 aanbieders. Daarbij zijn grote, professionele organisaties die vaak ook andere vormen van langdurige zorg leveren. Maar er zijn ook kleine aanbieders, zoals de ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel). Zij zorgen voor één of een paar cliënten in hun eigen directe omgeving. Zij weten vaak weinig van de wetten en regels die voor hen gelden.

Samenwerking in het zorgnetwerk

Wie zorg en ondersteuning thuis krijgt, heeft vaak te maken met verschillende zorg- en hulpverleners. En dan zijn er vaak nog mantelzorgers en vrijwilligers betrokken bij de zorg. Deze mensen vormen samen het ‘zorgnetwerk’ van de cliënt. Om de beste zorg en ondersteuning te geven, moet iedereen in dit zorgnetwerk goed met elkaar samenwerken. Dit lijkt logisch, maar het gebeurt nog lang niet altijd.

Samenwerking tussen de huisarts en de wijkverpleegkundige is bijvoorbeeld erg belangrijk. Dit blijkt uit het toezicht van de inspectie op de samenwerking in de zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen. Gaat deze samenwerking goed, dan verbetert dit het hele zorgnetwerk van de oudere. Hierdoor zijn er minder risico’s. Voor de oudere als het gaat om onveiligheid, vervelende gebeurtenissen, ongelukken en verminderd welzijn. Voor de mantelzorger als het gaat om slechte afstemming en overbelasting.

Kwaliteitskader Wijkverpleging

In juni 2018 heeft het Zorginstituut het Kwaliteitskader Wijkverpleging gemaakt. Hierin staat welke onderdelen van deze zorg moeten verbeteren. Als het nodig is, past de inspectie haar toezicht hiervoor aan.

Aandachtspunten

De inspectie wil met haar toezicht de goede en veilige zorg verbeteren voor de cliënt thuis. De cliënt staat hier centraal. Hiervoor is nodig dat:

  • De wijkverpleegkundige een zelfstandige positie heeft naast de huisarts en dat de samenwerking tussen hen goed is.
  • Het toezicht aansluit bij de veranderingen in de zorg.
  • De zorgaanbieders weten welke risico’s er zijn en wat de kwaliteit is van de zorg die thuis wordt geleverd.

De komende tijd past de inspectie haar toezicht aan, aan alle onderdelen van het nieuwe kwaliteitskader Wijkverpleging.

Wij zien erop toe dat ouderen die thuis wonen, goede en veilige zorg krijgen.

Wat doet de inspectie de komende tijd?

De inspectie onderzoekt hoe ze de kwaliteit van zorg goed kan laten zien. Ook maakt ze een overzicht naar soort risico’s en grootte van zorgaanbieder. En natuurlijk onderzoekt de inspectie ook de organisaties waarvoor aandacht wordt gevraagd via meldingen of door andere signalen.

De zorg thuis is nog sterk in ontwikkeling, daarom onderzoekt de inspectie regelmatig of het toezicht nog goed aansluit op de praktijk. Ook verbetert de inspectie het risicogestuurde toezicht de komende periode.

Verder zoekt de inspectie in het toezicht vooral naar mogelijkheden voor verbinding met toezicht op het netwerk rondom de cliënt. Hierbij richt zij zich op de huisarts en de wijkverpleegkundige.