Terugblik op de samenwerking in het sociaal domein

In Toezicht Sociaal Domein (TSD) werken vier inspecties samen: Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inspectie Justitie en Veiligheid en de IGJ. TSD houdt toezicht op de werking van het (lokale) stelsel van zorg en ondersteuning in het sociaal domein voor mensen die dat nodig hebben. De samenwerkende inspecties kijken waar maatschappelijke problemen zijn. Daarbij werkt TSD veel samen met WMO-toezichthouders.

Sanne van Muijden, programmadirecteur TSD

 Wij willen al jaren dat alle hulpverleners rondom één persoon of gezin goed samenwerken. Toch hadden we vroeger vaak ons startgesprek met alleen de wethouder zorg. Dat is nu gelukkig anders. Gemeenten hebben nu wethouders met een groot deel van het sociaal domein in hun portefeuille. Of er schuiven meer mensen van de gemeente aan tafel als wij langs komen. We zien echt meer samenhang in het sociaal domein!

Informatie delen

Op 1 november 2018 vierde TSD haar 15-jarig bestaan met een evenement. Minister De Jonge lanceerde op die dag www.kiezen-en-delen.nl, een webtool voor professionals over het delen van informatie. Het onvoldoende delen van informatie is al jaren een belangrijke factor bij problemen en calamiteiten. Met Kiezen & Delen krijgen professionals en bestuurders meer inzicht in de mogelijkheden van informatie delen.

Toegankelijkheid

De toegankelijkheid van het sociaal domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking was in 2018 een ander belangrijk onderwerp. Bij dit onderzoek van de samenwerkende inspecties speelden ervaringsdeskundigen de hoofdrol. Mensen met een licht verstandelijke beperking deden als mystery guests mee aan het onderzoek. Ze gingen met een verzonnen vraag om hulp naar hun gemeente. Ze bezochten websites, stuurden e-mails, vulden formulieren in, belden en bezochten loketten.

De ervaringsdeskundigen zagen dingen die inspecteurs vaak niet zien. Daardoor werden de analyses scherper en de oplossingen tastbaarder. Ze hebben ook zelf verteld aan de gemeenten wat ze ervan vonden. Die aanpak motiveerde gemeenten tot verbeteringen.

Lucie Claessen

Lucie Claessen, afdelingshoofd Jeugd, IGJ

De inzet van mensen met een licht verstandelijke beperking als mystery guest heeft ons veel geleerd. Wij kunnen als inspecteurs echt niet naar de hulpverlening kijken zoals zij. Een voorbeeld. Toen wij een gemeente belden, kregen we een keuzemenu. Wij luisterden of de keuzes duidelijk waren en waren tevreden. Maar onze mystery guests vertelden zo te schrikken van zo’n keuzemenu dat ze meteen ophangen. En dus niet eens naar de keuzes luisteren. Dat hadden wij vooraf niet bedacht. Die externe blik op hulp- en zorgverlening is dus heel verrijkend in ons toezicht.

Innovatieprijs

TSD won de Innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018 voor het onderzoek met ervaringsdeskundigen als mystery guests. TSD won de publieksprijs en die van de vakjury. Een mooie afsluiting van het jubileumjaar.

>Terug naar de inhoudsopgave Terugblik 2018