Infectiepreventie

Hieronder staat een overzicht van waar wij het afgelopen jaar aan hebben gewerkt in het toezicht op infectiepreventie.

Infectiepreventie is en blijft een belangrijk thema in ons toezicht. Wij vinden dat zorginstellingen voldoende aandacht moeten hebben voor het juiste gebruik van antibiotica. Ook kijken wij naar hoe zij omgaan met risico’s op verspreiding van ziekteverwekkers. De veiligheid van hun patiënten loopt immers gevaar als dit niet op orde is.

Ziekenhuizen

In 2012 is het Toezicht infectiepreventie en antibioticabeleid (TIP) begonnen. We begonnen bij de ziekenhuizen, omdat patiënten daar het meeste risico lopen. In 2017 hielden we de derde toezichtronde (TIP-3). Het rapport hierover hebben we in juni 2018 op onze website gezet. De belangrijkste conclusie is dat instellingen zich beter aan de richtlijnen houden dan in 2013 en 2015. Maar de verschillen tussen ziekenhuizen zijn soms groot. Ziekenhuizen kunnen en moeten nog wel verder verbeteren.

Beoordeling van ons toezicht

De afgelopen jaren hebben we alle ziekenhuizen in Nederland bezocht. Reden om eens terug te kijken op ons toezicht. Het NIVEL onderzocht daarom in 2018 de ervaringen van bestuurders en verschillende ziekenhuismedewerkers met de derde TIP-toezichtronde. Zij gaven aan dat in hun ziekenhuis infectiepreventie en antibioticabeleid meer aandacht hebben gekregen door ons toezicht.

Ook vonden medewerkers de manier waarop wij ons inspectiebezoek uitvoeren positief. De meeste medewerkers vonden het heel belangrijk om met de inspectie in gesprek te gaan en daarvan te leren. “Het geeft bevestiging van wat goed gaat en spoort blinde vlekken op,” vertelde een ziekenhuismedewerker. Tegelijkertijd bleek dat ziekenhuizen zelf ook meer verantwoordelijkheid en vertrouwen van de inspectie willen krijgen (bron: Nivel).

Wij gebruiken de bevindingen en aanbevelingen van het Nivel, net als andere inzichten, bij het verder ontwikkelen van onze toezichtaanpak.

Team Infectiepreventie, IGJ

Verpleeghuizen en particulier klinieken

Ons toezicht op infectiepreventie richt zich niet alleen op ziekenhuizen. Ook op particuliere klinieken en verpleeghuizen. We zien daar nog steeds punten die wat ons betreft moeten verbeteren.

Daarom blijven we ook in deze sectoren toezicht houden op infectiepreventie en een goed antibioticabeleid.

>Terug naar de inhoudsopgave Terugblik 2018