Terugblik op het toezicht op mondzorg

Hieronder staat een overzicht van waar wij het afgelopen jaar aan hebben gewerkt in het toezicht op mondzorg.

Röntgenfoto’s worden veel gebruikt om te zien hoe de gezondheid van de tanden is. De tandarts gebruikt ze om te zien wat het probleem is en om de goede behandeling te kiezen. Maar onnodige röntgenstraling kan schadelijk zijn voor de patiënt. Bij kinderen onder de 18 is het risico veel groter dan bij volwassenen.

Toezicht IGJ en NZa

Daarom zijn we eind 2017 begonnen met toezicht op de veiligheid bij het maken van röntgenfoto’s. We keken of de röntgentoestellen veilig zijn en of medewerkers er veilig mee omgingen. In 2018 startten we met toezicht op de noodzaak voor om foto’s te maken. Hierbij keken we of het gerechtvaardigd was een röntgenfoto te nemen, of het nodig was. Omdat de IGJ en de NZa allebei te maken hebben met dit onderwerp, deden we het onderzoek samen. We bezochten tandartsen die veel röntgenfoto’s maken bij patiënten jonger dan 18.

Onderzoek naar veiligheid

Voordat we op bezoek gingen, hebben we ruim aandacht besteed aan het onderwerp radiologie in de mondzorg. Ook de koepelorganisaties deden dat. Toch zijn de uitkomsten van het onderzoek slechter dan we verwacht hadden. Van de tandartsen die we bezochten, werkte maar 55 procent volgens de norm. Begin 2018 gingen we opnieuw op bezoek. Toen voldeden alle bezochte tandartsen aan de norm.

We hadden gehoopt dat bij onze eerste bezoeken de resultaten meteen direct goed waren. Hoe kunnen we ons toezicht zo verbeteren, dat zorgaanbieders niet pas in actie komen na ons bezoek? Die vraag hebben we gesteld aan de Academische Werkplaats Toezicht.

Onderzoek naar noodzaak

We deden ook onderzoek naar de noodzaak van röntgenfoto’s. Bij vijf van de acht onderzochte instellingen zagen we tekortkomingen in de indicatiestelling en dossiers. De reden waarom een foto nodig is (indicatiestelling) en de uitkomst van de röntgenfoto’s ontbrak in veel patiëntendossiers.

Tandartsen zeggen dat zij vaak foto’s maken om gebitsproblemen bij kinderen te voorkomen of vroeg te verhelpen. De kindertandartsen krijgen vaak patiënten onder de 18 doorverwezen met ingewikkelde gebitsproblemen. Röntgenfoto’s zijn volgens hen dan meestal nodig om verder te gaan met de behandeling.

Rond de zomer van 2019 doen we nog een keer een steekproef naar dit onderwerp.

>Terug naar de inhoudsopgave Terugblik 2018