Terugblik op het toezicht op klinieken

Hieronder staat een overzicht van waar wij het afgelopen jaar aan hebben gewerkt in het toezicht op klinieken.

Abortuszorgverlening

Negentig procent van de abortussen in Nederland vindt plaats in een abortuskliniek. Daarvan waren er in 2017 vijftien. Eind van dat jaar ging Stichting CASA klinieken failliet. Toen sloten zeven klinieken de deuren. De acht overgebleven klinieken, plus twee nieuwe klinieken verruimden hun openingstijden om zoveel mogelijk patiënten te kunnen behandelen. Maar toch liep de wachttijd tot behandeling op, vooral in de Randstad.

In 2018 vroegen vijf organisaties een vergunning aan. Wij hebben de minister van VWS daarbij geadviseerd. Eind 2018 waren er in totaal veertien abortusklinieken. De wachttijden waren toen weer zoals gebruikelijk. We hebben de vier nieuwe abortusklinieken bezocht. Wij keken daarbij of ze aan de voorwaarden voor goede zorg voldeden. Ook de andere abortusklinieken hebben we bezocht waarbij we vooral keken naar de manier waarop zij pijnstilling, sedatie of algehele narcose aanbieden. De resultaten van onze onderzoeken publiceren wij in 2019.

Toezicht op maat

Ook in 2018 zagen we grote verschillen in particuliere klinieken voor wat betreft de besturing van de organisatie en de uitvoering en borging van eisen voor goede en veilige zorg.

Enkele klinieken die wij bezochten voldeden onvoldoende aan de eisen voor operatieve zorg. Wij zagen daar te weinig kwaliteitsverbetering. Wij schenken extra aandacht aan deze groep.

In ons toezicht op particuliere klinieken kiezen wij voor een aanpak met naar verwachting het meeste effect: ‘toezicht op maat’. Per kliniek richtten we ons in 2018 op de grootste daar aanwezige risico’s op thema’s als: patiëntenrechten, governance, hygiëne, infectiepreventie, medicatieveiligheid, medische technologie en professionaliteit van de zorgverleners.

Het Resultaat Telt

Elk jaar zetten we een analyse van de kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen en particulieren op onze website: Het Resultaat Telt medisch specialistische zorg (HRT). Hiermee zien zij hoe wij hun indicatoren hebben beoordeeld; wat wij goed vonden en waar wij nog mogelijke verbeteringen zien. 

Meer hierover leest u op de Jaarbeeldpagina over ziekenhuizen.

>Terug naar de inhoudsopgave Terugblik 2018