Klinieken

De inspectie maakt zich zorgen over de regels in deze klinieken die infecties moeten voorkomen (infectiepreventie) en over operaties. In 2018 zagen we dat in particuliere klinieken te weinig aandacht is voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Zo blijven deze klinieken achter bij de belangrijke verbeterslag.

Aandachtspunten

Patiënten moeten kunnen rekenen op goede zorg in particuliere klinieken. De inspectie let dan ook op:

  • goed bestuur 
  • infectiepreventie 
  • operaties 
  • rechten van de patiënt (informed consent) 
  • lerend vermogen (calamiteiten en een veiligheidsmanagementsysteem [VMS]) 
  • een aanspreekcultuur met mogelijkheden voor verbetering van de zorg

De inspectie wil samen met de klinieken zorgen dat de veiligheid en kwaliteit van zorg goed is.

Wij letten erop dat de zorg in particuliere klinieken veilig is en van goede kwaliteit.

Wat doet de inspectie de komende tijd?

Voor de komende tijd kiest de inspectie risicothema’s. We maken een overzicht van de particuliere klinieken met de informatie die we al hebben. Bijvoorbeeld met de kwaliteitsindicatoren Medisch Specialistische Zorg en het zorgaanbod. Hierbij geven we de meeste aandacht aan de grootste risico’s.

De inspectie overlegt met brancheverenigingen, wetenschappelijke verenigingen en andere betrokkenen. We vragen aandacht voor meer onderzoek, voor eisen aan markttoetreding en inkoopbeleid, waarbij de patiënt centraal staat. We doen inspectiebezoeken en letten daarbij op de belangrijkste risico’s. Het toezicht is op maat, we stemmen het toezicht af op de geleverde zorg.

Verder doen we onaangekondigde inspectiebezoeken. Hierbij letten we op onderwerpen als goed bestuur (met aandacht voor leren en verbeteren), infectiepreventie, rechten van patiënten (informed consent), medicijnveiligheid, operaties, medische techniek, bevoegdheid en bekwaamheid van professionals.

Als de veiligheid in gevaar is, of als er geen bereidheid, geen inzet of onvoldoende vermogen is om te verbeteren, grijpen wij in.