We stimuleren de zorgaanbieders om goede en veilige verzorging, opvoeding, bescherming en behandeling te bieden. En om de ouders en verzorgers hierin te ondersteunen.

De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat kinderen en ouders hulp en zorg krijgen. Op tijd en op maat. Daar dragen we met ons toezicht aan bij. De uitkomsten van het toezicht zijn ook belangrijk voor professionals, instellingen en de overheid. Het helpt ze bij het verbeteren van de zorg. Het allerbelangrijkste vinden we dat kinderen zich kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. Wat hebben het kind en zijn ouders nodig om beter te worden van de behandeling, hulp en ondersteuning? Dat moeten alle begeleiders en zorgaanbieders zich afvragen.

Het allerbelangrijkste vinden we dat kinderen zich kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving.

Wat doet de inspectie?

Er zijn veel ontwikkelingen in de jeugdhulp. Er komen steeds meer nieuwe aanbieders en kleinschalige hulpvormen zoals zorgboerderijen, gezinshuizen of kleine zorgorganisaties. Kinderen en gezinnen krijgen vaker toegang tot de jeugdhulp via wijkteams en lokale netwerken.

Hoi, ik ben Bertine Ligtermoet en ik werk als inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Wij beseffen dat ieder kind uniek is en een persoonlijk verhaal heeft. Dat geldt zeker ook voor kinderen en jongeren die bijvoorbeeld niet meer thuis kunnen wonen of andere vormen van jeugdhulp krijgen.

Wij vinden dat die hulp van goede kwaliteit moet zijn. En met ons toezicht willen wij daar een bijdrage aan leveren. Ook in 2018 zullen wij inspectiebezoeken uitvoeren bij grote zorgorganisaties en bij kleinschalige aanbieders, zoals gezinshuizen en zorgboerderijen. En tijdens die inspectiebezoeken vinden wij het heel erg belangrijk om met kinderen en jongeren te spreken. Want zij kunnen ons het beste vertellen wat ze van de hulp vinden die zij krijgen. Wat gaat er bijvoorbeeld al goed en wat kan er misschien nog wel beter?

Thema’s uit ons Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd zullen ook tijdens dit gesprek aan bod komen. Zoals het thema veiligheid. Voel jij je als jongere veilig op de plek waar je verblijft? En het thema cliëntenpositie. Weet jij wat je kan doen als je niet tevreden bent met de hulp die je krijgt? Een laatste voorbeeld is het thema uitvoering hulpverlening. Heb jij als jongere een plan en mocht jij zelf jouw doelen opstellen? En werden jouw ouders of andere belangrijke personen voor jou betrokken bij de hulp? Dit zijn allemaal voorbeelden van vragen die tijdens zo’n gesprek ter sprake kunnen komen.

Dus in 2018 zullen wij tijdens de inspectiebezoeken heel nadrukkelijk aandacht besteden aan gesprekken met kinderen en jongeren. Want hun mening telt.

We houden niet alleen toezicht op individuele aanbieders. In 2018 lopen ook enkele toezichtprojecten over grotere onderwerpen:

  • Passende zorg voor (gehandicapte) jeugdigen met ingewikkelde en vaak ook verschillende problemen.
  • Terugdringen repressieve aanpak binnen de jeugdhulp.
  • Zorgen jeugdbescherming en –reclassering in dossiers voor voldoende onderscheid tussen feiten en meningen? En hebben ze een actueel en werkend familiegroepsplan?
  • De kwaliteit van de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Wat verwacht de inspectie van zorgaanbieders?

Het is belangrijk dat jeugdhulp eigen veldnormen en gedragscodes heeft. Zoals een kwaliteitskader voor het kleinschalig en gezinsgericht zorgaanbod. En richtlijnen voor goed bestuur in de jeugdhulp. Dat helpt om de kwaliteit van de jeugdhulp te waarborgen en verder te vergroten. De inspecties gaan hierover in gesprek met jeugdhulpaanbieders en brancheorganisaties. Doel is te zorgen dat zij veldnormen en gedragscodes gaan opstellen.

Lees verder over ons toezicht op jeugd