Jeugd

Bij de jeugdhulp en jeugdbescherming zijn veel partijen betrokken. De samenwerking en informatie-uitwisseling is hierbij zorgelijk. Verder is zorg voor jeugdigen vaak ook zorg voor ouders. Dit vraagt extra goede afstemming en een goed overzicht voor iedereen.

Veel partijen zoeken nog naar de beste manier om de verschillende taken uit te voeren. De gemeenten zijn nu bijvoorbeeld ook inkoper en sluiten contracten af met hulpverleners. Zij moeten er op letten dat kwaliteit hierbij het belangrijkst is.

Veel nieuwe aanbieders
Er zijn veel nieuwe aanbieders van jeugdhulp. Zo komen er bijvoorbeeld steeds meer nieuwe voorzieningen voor kleine groepen, zoals zorgboerderijen. Ook zijn er veel nieuwe aanbieders die jeugdhulp én Wmo-ondersteuning bieden. De gemeenten zijn daarbij ook Wmo-toezichthouder.

De jeugdhulpverleners zijn niet altijd professioneel: er zijn veel jonge, onervaren hulpverleners en er zijn veel veranderingen. Ook is een groot deel van de hulpverleners nog niet geregistreerd, onder meer doordat de opleidingen het aantal studenten niet aankunnen. De ontwikkeling van jeugdigen komt in problemen bij een beheersmatige cultuur in instellingen. Hierbij worden te vaak vrijheidsbeperkende maatregelen gebruikt.

Aandachtspunten

We willen dat er een open cultuur komt in instellingen en bij jeugdhulpwerkers. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om te leren en gedrag durven veranderen. Ook moeten hulpverleners het tegen elkaar kunnen en mogen zeggen als iets niet goed gaat. Verder willen we dat jeugdhulpwerkers goed kunnen reageren op mogelijk agressief gedrag, op een manier die past bij de ontwikkeling van de jeugdige.

Wij zien toe op de hulp voor jeugdigen en moedigen alle partijen aan deze steeds verder te verbeteren. Zo kan ieder kwetsbaar kind zich veilig ontwikkelen.

Wat doet de inspectie de komende tijd?

We willen met de belangrijkste betrokkenen overleggen om de beheersmatige cultuur te veranderen in een open cultuur. Deze moet ruimte bieden voor persoonlijke ontwikkeling en om te leren en te verbeteren. We sturen op het ontwikkelen van andere maatregelen. Via toezicht kijken we of de verandering in de cultuur (stap voor stap) gebeurt.