Gehandicaptenzorg

De Gehandicaptenzorg werkt aan ontwikkeling en kwaliteit van de zorg en ondersteuning. Aanwijzingen hiervoor staan in de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg en het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Zorgaanbieders, cliënten, naasten en medewerkers hebben de agenda en het kader ontwikkeld. Daarmee is het een goed begin voor het toezicht.

Het ministerie van VWS is in 2018 begonnen met het programma ‘Onbeperkt meedoen’, een plan om mensen met een beperking beter te laten meedoen in de samenleving.

Aandachtspunten

  • De kwaliteit van zorg voor cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB). 
  • De kwaliteit van zorg voor cliënten met een ernstige meervoudige beperking (EMB). 
  • De kwaliteit van de kleinschalige zorg. 
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld. Dit komt veel voor in de gehandicaptenzorg. Zowel tussen cliënten onderling als tussen cliënten en hulpverleners. Dit heeft een negatieve invloed op het leven van slachtoffers en daders. Ongeveer een van de drie meldingen bij de inspectie, gaat hierover. Ondanks de moeite die er al is gedaan, wordt het aantal meldingen niet minder. 

Door inspectiebezoeken, maatschappelijke verantwoording en verplichte meldingen krijgen wij informatie over de kwaliteit van zorg. Wij hebben nu vooral goede informatie over grote instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar over de kwaliteit van kleinschalige zorgaanbieders weten we minder, terwijl er steeds meer bij komen. Ook zien we dat steeds meer cliënten hun zorg zelf betalen met een persoonsgebonden budget (pgb). 

Wij stimuleren de kwaliteit van leven voor mensen met een beperking door partijen te bewegen de persoonsgerichte zorg steeds verder te verbeteren.

Wat doet de inspectie de komende tijd?

Het aantal gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld moet omlaag. Betrokkenen bij de gehandicaptenzorg moeten samen maatregelen bedenken om dit te bereiken.

De inspectie gaat de meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld onderzoeken. Verder gaan we dit onderwerp bespreken bij brancheorganisaties, beroepsverenigingen, opleidingsinstituten, politie en justitie.