Terugblik op het toezicht op opiumwetmiddelen

IGJ houdt toezicht op de Opiumwet en kijkt of apotheken zich aan die wet houden. Dat doen we onder andere met de “Handreiking administratie opiumwetmiddelen”. Die handreiking hebben we samen met de KNMP ontwikkeld en in oktober 2016 gepubliceerd. Het is een hulpmiddel waarin de eisen van het Opiumwetbesluit op een praktische manier zijn opgeschreven. 

Verlaging administratieve lasten

Ook bij apotheken gaat de automatisering steeds verder. Bijna alle recepten worden bijvoorbeeld gescand en digitaal bewaard. Daarom hebben de KNMP en IGJ in 2018 afgesproken dat digitale verwerking van de gegevens mogelijk is. Daarmee hebben we de administratieve lasten rond de Opiumwet flink verlaagd. 

Toezicht bij apotheken 

Nadat we in 2016 de handreiking hebben gepubliceerd, hebben we ook in 2018 apotheken bezocht. Een aantal apothekers voldeed niet aan de eisen van de Opiumwet. We zagen vooral problemen in de administratieve verplichtingen van de Opiumwet en voorraden die niet klopten. Het is belangrijk om goed zicht te hebben op de voorraad van de opiumwetmiddelen en waar de middelen blijven. Zo kunnen wij zien bij welke apotheken de middelen verdwijnen.  

We hebben de apothekers die niet voldeden een waarschuwing gegeven. En aangegeven hoeveel tijd ze maximaal hadden om de problemen op te lossen. Toen we opnieuw op bezoek gingen, voldeed nog één apotheek niet aan de wet. Die hebben we een bestuurlijke boete gegeven. 

IMM recepten digitaal 

Sommige recepten moet een apotheker niet aan de patiënt meegeven, maar aan de arts. Dat zijn IMM-recepten. Een apotheek moet de IMM recepten regelmatig aan IGJ laten zien. Daarmee houden wij zicht op hoeveel aan de arts zelf wordt meegegeven. 

Samen met de KNMP hebben we de mogelijkheid onderzocht om IMM-recepten digitaal af te handelen.  

Dat is een tool geworden op de website van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Daarmee kunnen wij als inspectie vanaf januari 2018 IMM-recepten inzien. De apotheker moet de SFK wel eerst toestemming geven om IGJ de recepten te laten zien. Tot nu toe hebben ongeveer 1400 apothekers dat gedaan.

“We hebben de tool ontwikkeld op verzoek van IGJ en de KNMP. Ik ben blij dat de tool bijdraagt aan de administratieve lastenvermindering voor apothekers en ook aan de efficiëntie van het toezicht van IGJ.” Manager Jeroen Lukaart van de SFK

Deze tool vermindert niet alleen de administratieve lasten voor de apotheker. We kunnen zo ook sneller en gerichter zoeken naar mogelijk misbruik van middelen door zorgverleners. Misschien zien we in de toekomst trends die nu nog onzichtbaar blijven. En misschien vermindert dat misbruik van de middelen en daarmee het mogelijk slecht functioneren van zorgverleners. 

Overigens hebben wij naar aanleiding van de ingestuurde IMM recepten bij een aantal apotheken extra gegevens opgevraagd en een aantal apothekers bezocht.

>Terug naar de inhoudsopgave Terugblik 2018