Terugblik op het toezicht op euthanasie

Hieronder staat een overzicht van waar wij het afgelopen jaar aan hebben gewerkt in het toezicht euthanasie.

Een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) toetst iedere uitgevoerde euthanasie of hulp bij zelfdoding. De RTE bekijkt of de betrokken arts zich heeft gehouden aan de zorgvuldigheidseisen volgens de wet. In 2018 hebben de RTE’s in totaal ongeveer 6500 meldingen van euthanasie getoetst. In zes gevallen (0,09%) heeft de arts zich volgens de RTE niet gehouden aan de zorgvuldigheidseisen.

Als de RTE oordeelt dat er onzorgvuldig is gehandeld, dan worden die oordelen voorgelegd aan het Openbaar Ministerie en de IGJ. Wij hebben vijf zaken onderzocht en zonder maatregelen afgesloten. In onze onderzoeken zagen we dat de artsen begrepen waarom de commissie hun handelen onzorgvuldig vond. Ze hadden ervan geleerd. Met de maatregelen die de artsen zelf hebben genomen vonden we het niet nodig om verdere maatregelen te treffen. Bij één zaak zijn we nog bezig met onderzoek.

>Terug naar de inhoudsopgave Terugblik 2018