Eerstelijnszorg

Goede zorg gaat steeds meer om het totaalpakket van zorg voor een patiënt. Door de verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn, personeelstekort en een zwaardere zorgvraag staat de eerstelijnszorg meer onder druk. E-health wordt steeds belangrijker om de zorg op afstand te kunnen volgen en te begeleiden. Maar voor sommige patiënten wordt de zorg hierdoor minder toegankelijk.

De beschikbaarheid van zorg en de vraag naar zorg, is in elke regio anders. Deze verschillen worden groter en vragen om flexibiliteit bij de zorgverleners.

Recht op goede zorg
Patiënten moeten goede zorg krijgen, of de organisatie van die zorg nu verandert of niet. De zorgverlener in de eerste lijn is verantwoordelijk voor deze goede zorg. Om veranderende zorgvragen op te kunnen lossen, moet de samenwerking goed zijn. Goede afstemming van de zorg is een voorwaarde voor goede samenwerking, binnen de eerste lijn en daarbuiten.

Ons toezicht helpt mee aan goede zorg aan de patiënt thuis. De inspectie richt zich op verbetering van afstemming en organisatie tussen alle zorgverleners van de patiënt. Hierbij kijken we vooral naar de aanpak die het beste werkt voor (verbetering van) de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Aandachtspunten

Wij letten op:

  • De risico’s bij de gekozen oplossingen voor de veranderende zorgvraag.
  • Betere samenwerking, om deze risico’s zo klein mogelijk te houden.

De inspectie wil weten welke risico’s er zijn en hoe groot die risico’s zijn. Wij letten hierbij op vaststelling en erkenning van de risico’s, vanuit alle betrokken partijen.

Wij letten erop dat de patiënt thuis zorg krijgt waarbij de verschillende zorgverleners in de eerste lijn zo goed mogelijk samenwerken.

Wat doet de inspectie de komende tijd?

We beginnen met vaststelling van de risico’s, vanuit de betrokken partijen. Vervolgens richt de inspectie zich op de ontwikkeling van een aanpak met de betrokken partijen, om samen oplossingen te vinden.

Hiervoor spreken we met betrokkenen over wat nu normaal is, herkenning van de risico’s en gewenst gedrag.

Daarna zetten we thematisch toezicht in (liefst multidisciplinair). Dit toezicht richten we op regio’s waar we problemen zien in de samenwerking tussen zorgverleners. Verder moedigen we zorgprofessionals aan om zelf met ideeën te komen en deze oplossingen uit te wisselen.